Uvod u Web & JavaScript

Trajanje 5 meseci /80 sati / 7000 mesečno

Naučite HTML5 i CSS3 kroz pravilno konstruisanje strukture web stranica. Kreirajte sajtove u korak sa danasnjim razvojem – flex, grid, SASS, responsive design. Konvertovanje PSD-a (Photoshop dokumenta) u HTML stranicu. Kreirajte sajt uz pomoc Bootstrap 4 biblioteke. Savladajte moderni JavaScript (ES6,ES9) i njegovu najpopularniju biblioteku jQuery. Moderni Javascript čini život developer-a mnogo lakšim. Javascript je najbrže-rastući jezik u svetu developer-a i prema tome mogućnosti modernog Javascript-a gotovo beskonačne.